wz

Použitá literatura

BROŽ, Josef. Zebry, zebry, zebřičky. 1. vyd. Praha: Scientia, 2007. 194 s. ISBN 978-80-86960-25-8.

DEMEL, Jiří. Grafy. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988. 184 s.

DISPEZIO, Michael A. Hlavolamy pro rozvoj kritického myšlení. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 93 s.  80-7178-647-0.

HART-DAVIS, Adam. Lišácké hádanky a hlavolamy. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 95 s. ISBN 80-7367-132-8.

HEJNÝ, M. et.al. Matematika 3, pracovní sešit 1 pro základní školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009. 40 s. ISBN 978-80-7238-825-7.

HEMME, Heinrich. Kolumbovo vejce a jiné záludné hříčky. 1. vyd. Praha: Albatros, 2007. 107 s. ISBN 978-80-00-01821-8.

JANOŠ, Jiří. Origami – japonské skládanky z papíru. 1. vyd. Praha: SNTL, 1991. 32 s. ISBN 80-03-00637-6.

KASLOVÁ, M., et.al. Barevná matematika pro třeťáky. 1. vyd. Praha: SPN, 1999. 56 s. ISBN 80-7235-072-2.

KOLÁŘ, J.; ŠTĚPÁNKOVÁ, O.; CHYTIL, M. Logika, algebry a grafy. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1989. 440 s.

KREJČOVÁ, E.; VOLFOVÁ M. Didaktické hry v matematice. 2. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1995. 110 s. ISBN 80-7041-421-9.

KREJČOVÁ, E.; VOLFOVÁ, M. Inspirovat matematických her. 1. vyd. Praha: Pansofia, 1995. 64 s. ISBN 8085804-75-1.

KREJČOVÁ, Eva. Hry a matematika na 1. stupni základní školy. 1. vyd. Praha: SPN, 2009. 164 s. ISBN 978-80-7235-417-7.

MERRELL, Patrick. Bludiště závod s časem. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2003. 32 s. ISBN 80-7200-716-1.

NEVYHOŠTĚNÁ, Miloslava. Barevné počítání pro prváky a druháky. Praha: Prometheus, 1995. 32 s. ISBN 80-85849-95-X.

OPAVA, Zdeněk. Matematika kolem nás. 1. vyd. Praha: Albatros, 1989. 368 s.

Oskar. 1997, roč. 4, č. 3. s. 26

Oskar, 1997, roč. 4, č. 4, s. 26

RICHTER, Stanislav. Kartágo. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1975. 391 s.

TOWNSEND, Charles Barry. Malá kniha velkých hádanek. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 120 s. ISBN 80-7178-580-6.

Universum (2. svazek). Praha: Knižní klub, 2006. 616 s. ISBN 80-242-1755-4.